Wiborggården

Gårdens huvudbyggnad byggdes av Erik Wiborg 1908 och är ett tidstypiskt två-våningshus.
Uthusens historia är lite svårare att reda ut. En del uthus har märkningar i timret från 1700-talet och är intressanta.
Vi håller på och letar i arkiven för att datera byggnaderna på fastigheten.